28 listopada 2022

Informacja dot. zrównoważonego rozwoju: Parlament Europejski przyjmuje nowe zasady sprawozdawczości dla przedsiębiorstw wielonarodowych

W dniu 10 listopada 2022, została opublikowana informacja dot. zrównoważonego rozwoju: Parlament Europejski przyjmuje nowe zasady sprawozdawczości dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

Wszystkie duże przedsiębiorstwa w UE będą musiały ujawniać dane dotyczące wpływu ich działalności na ludzi i planetę oraz wszelkich zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju, na które są narażone.

Kolejne kroki:

Oczekuje się, że Rada przyjmie wniosek 28 listopada br., po czym zostanie on podpisany i opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE. Dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po publikacji. Zasady zaczną obowiązywać między 2024 a 2028 r:

– od 1 stycznia 2024 r. dla dużych spółek interesu publicznego (zatrudniających powyżej 500 pracowników) już podlegających dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej, z terminem składania sprawozdań w 2025 r.;

– od 1 stycznia 2025 r. dla dużych spółek, które obecnie nie podlegają dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (zatrudniających ponad 250 pracowników i/lub 40 mln EUR obrotu i/lub 20 mln EUR aktywów ogółem), z terminem składania sprawozdań w 2026 r.;

– od 1 stycznia 2026 r. dla notowanych na giełdzie MŚP i innych przedsiębiorstw, których sprawozdania należy złożyć w 2027 r. MŚP mogą zrezygnować do 2028 r.

 

Więcej informacji: Sustainable economy: Parliament adopts new reporting rules for multinationals | News | European Parliament (europa.eu)