30 maja 2022

Gospodarka o obiegu zamkniętym: MEPs chcą ograniczyć szkodliwe chemikalia w odpadach

Gospodarka o obiegu zamkniętym: MEPs1 chcą ograniczyć szkodliwe chemikalia w odpadach

Unia zapowiada bardziej rygorystyczne limity dla trwałych zanieczyszczeń organicznych (tzw. „POP” lub „TZO”). TZO należy usunąć z łańcuchu recyklingu. Unia zapowiada również, że nowe chemikalia zostaną dodane do listy substancji szkodliwych. MEPs zauważają również, że należy zaostrzyć limity dla TZO w odpadach.

Tło sytuacji

Komisja przedstawiła swoją propozycję przeglądu załączników IV i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1021&qid=1653291911337) w dniu 28 października 2021 r. celem zapewnienia ich dostosowania do zobowiązań międzynarodowych, w szczególności Konwencji sztokholmskiej, której głównym założeniem jest „ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska przed trwałymi zanieczyszczenia organiczne”.

Parlament Europejski w maju przyjął stanowisko negocjacyjne w sprawie nowych przepisów, które mają dotyczyć TZO i gospodarowania odpadami, które je zawierają.

Ma tak się stać, ponieważ TZO nie znikają szybko a pozostając w środowisku przez długi okres, stanowią zagrożenie zarówno dla niego, jak i dla zdrowia i życia ludzi. Zdaniem PE, aby chronić cykl życia produktów w obiegu zamkniętym, materiały zawierające zbyt wysokie poziomy TZO powinny być niszczone lub spalone i nie mogą być poddawane procesom recyklingu.

Wprowadzenie poziomów TZO, które będą znacznie niższe lepiej dostosowywać się będzie do celów Europejskiego Zielonego Ładu. Szczególnie dotyczy to postanowień w zakresie stworzenia wolnego od toksyn środowiska i gospodarki o prawdziwie zamkniętym obiegu.

Kolejnymi krokami będzie rozpoczęcie przez PE negocjacji z państwami członkowskimi celem porozumienia się w sprawie ostatecznego kształtu prawa.