28 czerwca 2022

EGO – Edukacja, Green claims, Oznakowanie.

20 czerwca odbyła się konferencja Koalicji 5 frakcji „EGO-Edukacja, Green claims, Oznakowanie. Rosnąca rola świadomości konsumenta w podniesieniu efektywności gospodarowania odpadami.”

Jak zwracają uwagę koordynatorzy Koalicji 5 fakcji, „gospodarowanie odpadami jest jednym z najważniejszych wyzwań środowiskowych i gospodarczych. Zgodnie z prawem unijnym, Polska ma obowiązek do 2025 roku osiągnąć poziom 55 procent recyklingu odpadów, natomiast według danych przesyłanych do Komisji Europejskiej poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, jaki osiągamy w Polsce, oscyluje wokół 40-kilku procent. Nowa strategia Europejskiego Zielonego Ładu wiąże się z koniecznością dokonania głębokiej i szybkiej zmiany nawyków i zachowań konsumentów, aby zmniejszyć ślad środowiskowy. Kluczowe we wzmocnieniu roli konsumentów w procesie zielonej transformacji jest kwestia dostępu do zrozumiałych i wiarygodnych informacji dotyczących aspektów środowiskowych kupowanych produktów i usług”

Jako odpowiedź na te wyzwania, 20 czerwca odbyła się konferencja, podczas której dokonano przeglądu regulacji unijnych i krajowych w zakresie gospodarki odpadami oraz zmieniającej się roli i wpływu konsumenta, oraz zaprezentowano działania Koalicji 5 Frakcji w kontekście aktualnych wyzwań rynkowych.

Podczas spotkania, w panelu dotyczącym budowania świadomości konsumenta wziął udział Michał Mikołajczyk – prokurent Rekopolu. Z kolei wskazówki dotyczące prowadzenia efektywnej edukacji przedstawiła Maria Jędrzejewska – koordynator kampanii edukacyjnych w Rekopolu, w prezentacji dotyczącej edukacji ekologicznej i cech oraz poziomu zaangażowania zrównoważonego konsumenta w transformację klimatyczną.