28 września 2022

Edukacja ekologiczna: priorytet w Rekopolu

Edukacja ekologiczna jest ustawowym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, który wprowadza produkty w opakowaniach na polski rynek. Obowiązek ten można realizować samodzielnie lub powierzyć go organizacji odzysku opakowań, takiej jak Rekopol.

Działania edukacyjne w zakresie upowszechniania prawidłowych zasad segregowania odpadów mogą obejmować na przykład pikniki, eventy, tworzenie materiałów edukacyjnych, prowadzenie kampanii informacyjnych, działania do szkół i przedszkoli, działania w partnerstwach z gminami, firmami czy organizacjami pozarządowymi. Możliwości jest bardzo wiele, a potrzeba cały czas duża.

Obecnie świadomi ekologicznie konsumenci stanowią (w zależności od badania) od 40 – 60% społeczeństwa. Liczba ta stale wzrasta, jednak wciąż jest niewystarczająca. Rolą przedsiębiorcy powinno być więc uświadamianie i edukowanie swoich klientów na tematy związane z ochroną środowiska. Jednak, by działania te przynosiły pożądane efekty, muszą być prowadzone rzetelnie i w oparciu o aktualną wiedzę naukową, by nie zostać sklasyfikowane jako tzw. greenwashing.

Korzystanie z usług organizacji odzysku opakowań, takich jak np. Rekopol, ogranicza możliwość popełnienia błędu merytorycznego podczas edukacji, lecz także pozwala na wypełnienie luki, tam gdzie rzeczywiście istnieje potrzeba takich działań. Długoletnie doświadczenie Rekopolu sprawia, że organizacja jest w stanie dopasować edukację do wybranych grup odbiorców.

Wakacyjna trasa Mieci – współpraca z siecią sklepów Biedronka

Przykładów inicjatyw edukacyjnych realizowanych przez Rekopol jest bardzo wiele. Po okresie wakacyjnym szczególnie warto wspomnieć o wakacyjnej trasie mobilnej strefy edukacyjnej śmieciarki Mieci. Miecia to żółta śmieciarka, ale nietypowa. W jej wnętrzu znajdują się nie odpady, a interaktywna wystawa pokazująca jak stają się nowymi produktami. Zwiedzający strefę mogą poznać całą drogę życia butelki PET – od momentu wyrzucenia jej do żółtego kosza, aż do powstania nowych produktów, a najmłodsi skorzystać ze zjeżdżalni oraz tarasu widokowego, znajdującego się na górze pojazdu. Tegoroczna trasa to już trzecie wspólne przedsięwzięcie Rekopolu oraz sieci Sklepów Biedronka, skierowane do turystów i klientów sklepów wypoczywających nad polskim morzem. W 2023 roku śmieciarka odwiedziła 15 nadmorskich miejscowości, edukując niemal 6 000 osób. Pojawiła się zarówno na parkingach sklepów, jak i przez cały lipcowy tydzień dostępna była dla odpoczywających w Helu, w okolicy Fokarium.

Edukacja dzieci i młodzieży

W kontekście współpracy z przedsiębiorcami warto również wspomnieć o projekcie edukacyjnym Działaj z imPETem!, w którym Rekopol skupia się na nauce odpowiedniego postępowania z odpadami plastikowymi, metalowymi i wielomateriałowymi. Projekt w 2018 roku zainicjowało czterech wiodących producentów wód i napojów w butelkach PET, dążąc do zwiększenia zbiórki tego surowca. Od 2021 roku Rekopol jest jedynym organizatorem przedsięwzięcia. W czerwcu zakończył się Konkurs Edukacyjny dla Przedszkoli, w którym wzięło udział aż 1500 przedszkoli z całej Polski. Najmłodsi przygotowywali samodzielnie żółty pojemnik oraz prezentowali, które odpady powinny do niego trafiać. W edukacji najmłodszych pomagały brand heros akcji: butelka imPET, śmieciarka Miecia, Puszek oraz Pan Kartonik. Obecnie trwa rekrutacja do kolejnej już edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego na rok szkolny 2022/2023. Na zgłoszone placówki czekają bezpłatne materiały edukacyjne oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Zainteresowane przedszkola mogą zgłaszać się poprzez wypełnienie formularza na stronie www.dzialajzimpetem.pl.

Współpracując z PepsiCo Rekopol prowadzi także projekt edukacyjny skierowany do szkół podstawowych, nauczycieli i wychowawców pod nazwą Re_kologia. Zainteresowane szkoły mogą poprzez stronę www.druzynasirpetera.pl zgłaszać chęć udziału w bezpłatnym programie. W ramach przedsięwzięcia placówki otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne oraz możliwość wzięcia udziału w konkursie. W zeszłorocznej edycji programu, do działań zgłosiło się prawie 1000 szkół, przesyłając ponad 5,5h materiału filmowego z realizacji lekcji edukacyjnych i zadania konkursowego.

Edukacja przedsiębiorców – ecodesign

Bardzo istotnym aspektem jest również edukacja samych przedsiębiorców w zakresie projektowania opakowań tak, by nadawały się do recyklingu (ecodesign). Rekopol stworzył platformę wymiany wiedzy w zakresie ecodesignu pomiędzy recyklerami i firmami zbierającymi odpady a producentami i projektantami opakowań. Wiedza gromadzona jest poprzez wywiady i wizje lokalne i przekazywana podczas sesji otwartych, doradztwa, szkoleń, seminariów oraz podczas spotkań indywidualnych.

Rola partnerstw w edukacji

Nie sposób nie wspomnieć również o bardzo ważnej roli partnerstw w edukowaniu społeczeństwa. Rekopol jest jednym z partnerów Kampanii 17 Celów, która mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030. Angażuje się również w działania Polskiego Paktu Plastikowego, Koalicji 5 Frakcji, czy współorganizację Tygodnia 3R w 2021 roku – kampanii dotyczącej hierarchii prawidłowego postępowania z odpadami.

Projekty własne

Flagową kampanią edukacyjną Rekopolu jest Dzień Bez Śmiecenia – 11 maja. Przedsięwzięcie ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania z odpadami, ich świadomej segregacji oraz ekologicznego stylu życia. Na stronie www.dzienbezsmiecenia.pl zamieszczono wiele bezpłatnych materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez zainteresowane podmioty, zarówno w języku polskim, angielskim jak i ukraińskim. Na fanpage akcji w serwisie Facebook stworzono społeczność osób zainteresowanych ekologicznym stylem życia – www.facebook.com/dzienbezsmiecenia.