28 czerwca 2022

D4R konferencja ALPA o projektowaniu opakowań

W dniach 7-8 czerwca Rekopol był partnerem merytorycznym konferencji ALPLA poświęconej kwestiom projektowania opakowań z tworzyw sztucznych. Spotkanie odbyło się w Radomsku, gdzie znajdują się dwa zakłady należące do grupy: ALPLA – produkcja opakowań oraz PRT Radomsko – zakład recyklingu opakowań PET.

Pierwszy dzień poświęcony był butelkom PET, drugi HDPE. Niezwykle ciekawe prezentacje specjalistów i technologów ALPLA pozwoliły przybliżyć kwestie projektowania zrównoważonych opakowań pod kątem wymagań recyklingu i zmniejszenia ich śladu węglowego.

Bardzo ciekawą kwestią jest dostępność regranulatów w najbliższej przyszłości na rynkach europejskch. Już w 2025 r. butelki PET powinny mieć minimum 25% regranulatów w swoim składzie, a do 2030r. – wszystkie butelki na napoje mają zawierać 30% regranulatów. Są to wymagania dyrektywy Single use plastics (SUP), na której implementację w Polsce wciąż czekamy. O ile w Polsce mamy moce przerobowe na butelkę PET (ponad 120 tys/rok) i powstają z tego regranulaty do kontaktu z żywnością, to niestety nie mamy recyklerów HDPE, produkujących regranulat HDPE, mający możliwość „zawrócić się” z powrotem do opakowań np. na mleko. Będzie to ogromne wyzwanie dla wszystkich krajów europejskich, ponieważ dziś możliwą alternatywą jest po prostu zmiana butelki na PET, lub szukanie regranulatów poza Unią Europejską (ale pojawia się pytanie o wiarygodność regranulatów). Jest możliwy jeszcze jeden, najtrudniejszy wariant – zbiórka dedykowanych opakowań HDPE i recykling w wyprofilowanym zakładzie przetwarzania. Jest to jednak wariant drogi.

Rekopol podczas konferencji przybliżył wymagania prawne i perspektywę ich zmian, w tym dyrektywę SUP oraz kwestie ekoprojektowania, z uwzględnieniem wymagań technicznych sortowni i zakładów recyklingu. Sygnalizowaliśmy kluczowe aspekty, niezbędne do osiągnięcia przez przemysł celów recyklingu w przyszłym roku – ekoprojektowanie opakowań przydatnych do recyklingu oraz zintensyfikowanie efektywnej selektywnej zbiórki odpadów. Cele recyklingu rosną bardzo dynamiczne – w tym roku cel wynosi 30% a w kolejnym wynosić będzie już 40%. Bez wspólnych działań realizacja celów recyklingu może okazać się bardzo utrudniona.

Linki:

https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/startuj-z-mazowsza/iv-edycja.html

Mazowsze stawia na innowacje i wspiera społecznie odpowiedzialne start-upy!

Źródło: innowacyjni.mazovia.pl