28 września 2022

Cel 13. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Na realizację tego celu zostało nam już tylko (!) 3013 dni.

Światowy stan realizacji 13 SDG, „Działania w dziedzinie klimatu”, interaktywna mapa dostępna pod linkiem: https://dashboards.sdgindex.org/map/goals/sdg13

Rysunek 1. SDG 13, „Działania w dziedzinie klimatu”. Stan na wrzesień 2022. Dane: https://dashboards.sdgindex.org/map/goals/sdg13

Każdy z nas, niezależnie gdzie się znajduje odczuwa zmiany klimatyczne. Zmiany te zakłócają rozwój krajowych gospodarek i zagrażają życiu ludzkiemu. Mimo podejmowanych już teraz kosztownych działań, to w przyszłości będziemy wydawać jeszcze więcej na walkę ze zmianami klimatycznymi.

Ludzie doświadczają poważnych skutków zmian klimatycznych, w tym związanych ze zmianą wzorców pogodowych, podniesieniem poziomu morza czy ekstremalnymi i niedającymi się przewidzieć zjawiskami  pogodowymi.  Emisja gazów cieplarnianych, jaka powstaje na skutek działań człowieka nieustannie rośnie i napędza zmiany klimatu. Brak działań, spowoduje zgodnie z przewidywaniami, podniesienie średniej temperatury globu w obecnym stuleciu do ponad 3⁰ Celsjusza, przy czym w niektórych regionach świata będzie ona jeszcze wyższa.Podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – tzw. COP24 w Paryżu – zostało przyjęte porozumienie paryskie, które weszło w życie w listopadzie 2016 roku. Ma ono wzmocnić światowe działania i przyczynić się do powstrzymania zmian klimatycznych. Wszystkie kraje, które zawarły porozumienie, zobowiązały się współpracować nad ograniczeniem globalnego wzrostu temperatury do poniżej 2. stopni Celsjusza. Do kwietnia 2018 roku 175 państw ratyfikowało porozumienie paryskie, a 10 krajów rozwijających się przedstawiło swoje krajowe plany adaptacyjne w zakresie reagowania na zmiany klimatu1.

Fakty
• Rok 2019 był drugim najcieplejszym rokiem w historii i końcem najcieplejszej dekady (2010-2019) w historii.
• Poziom dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w atmosferze wzrósł w roku 2019 i osiągnął nowe, rekordowe poziomy.
• Zmiany klimatyczne wpływają na każdy kraj na każdym kontynencie. Zaburzają gospodarki krajowe i wpływają negatywnie na życie. Zmieniają się wzorce pogodowe, podnosi się poziom mórz, a zjawiska pogodowe stają się coraz bardziej ekstremalne i nie do przewidzenia.
• Mimo prognoz, że emisje gazów cieplarnianych spadnie o około 6 procent w 2020 r. z powodu zakazów podróżowania i spowolnienia gospodarczego spowodowanego pandemią COVID-19, poprawa ta jest tylko tymczasowa. Zmiany klimatyczne nie są wstrzymane. Gdy światowa gospodarka zacznie wychodzić z pandemii, oczekuje się, że emisje powrócą do wyższych poziomów.
• Porozumienie paryskie, przyjęte w 2015 r., ma na celu wzmocnienie globalnej odpowiedzi na zagrożenie zmianami klimatycznymi poprzez utrzymanie globalnego wzrostu temperatury w tym stuleciu znacznie poniżej 2 st. Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Porozumienie ma również na celu wzmocnienie zdolności krajów do radzenia sobie ze skutkami zmiany klimatu poprzez odpowiednie przepływy finansowe, nowe ramy technologiczne i wzmocnione ramy budowania zdolności.

Jak przyczynić się do realizacji tego celu?

Zrób to:

  • Kompostuj resztki żywności.

  • Używaj toreb wielokrotnego użytku.

  • Korzystaj z transportu publicznego, jeśli możesz.

  • Dbaj o swój samochód. Prowadź regularne kontrole.

  • Staraj się suszyć ubrania na powietrzu, jeśli to możliwe.

  • Zainicjuj coroczną akcję sadzenia drzew.

  • Staraj się mądrze kupować, tzn. tylko to czego potrzebujesz. Szacuje się, że 20-50% kupionych produktów spożywczych ląduje na wysypiskach.

Monitorowane wskaźniki w przypadku SDGs 13 to:

Źródło: https://sdg.gov.pl/climate-action/

Czytaj więcej: