29 sierpnia 2022

Cel 12. Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Na realizację tego celu zostało nam już tylko (!) 3043 dni.

Światowy stan realizacji 12 SDG, „Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji”, interaktywna mapa dostępna pod linkiem: https://dashboards.sdgindex.org/map/goals/SDG12

Rysunek 1. SDG 12, Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji”. Stan na grudzień 2021. Dane: https://dashboards.sdgindex.org/map/goals/sdg12

Zrównoważona konsumpcja i produkcja ma na celu dokonanie czegoś lepszego, trwalszego, dającego możliwość wielokrotnego użytku przy jednoczesnej minimalizacji środków czy użycia środków. Ma również zmierzać do osiągania korzyści netto z działalności gospodarczej poprzez znowu- mniejsze użycie środków na te cele oraz zmniejszenia skali degradacji i zanieczyszczeń jakie mają miejsce w środowisku przy jednoczesnej poprawie jakości życia.

Powyższe założenia wymagają by podchodzić do nich systemowo i wypracować odpowiednie schematy przy współpracy innych podmiotów, które są obecne w całym łańcuchu dostaw. Tu należy zwrócić uwagę, że zaczynamy od producentów, kończąc na konsumentach. Aby te założenia móc wcielić w życie, powinno rozpocząć się działania edukacyjne i inne zmierzające do podniesienia świadomości na temat zrównoważonej konsumpcji oraz związanym z nią stylem życia, przede wszystkim dla konsumentów.

Fakty

 • Zgodnie z zakładanymi szacunkami, populacja świata ma wzrosnąć do roku 2050 do liczby
  9,6 miliarda. Jeśli tak się stanie, to by móc żyć na dotychczasowym poziomie i stylu, będziemy potrzebować bogactw naturalnych odpowiadającym 3 krotności zasobów Ziemi.

 • Wzrost wykorzystania minerałów niemetalicznych w infrastrukturze i budownictwie spowodował znaczną poprawę standardu życia.

 • 93% z 250 największych firm na świecie już udostępnia sprawozdania w zakresie swojej działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Żywność

 • Nie tylko produkcja w zakresie żywności wywiera duży wpływ na środowisko naturalne. Przyczyniają się do tego też gospodarstwa domowe, na skutek wyboru produktów żywnościowych, sposobu odżywiania się i przyzwyczajenia, jak i ilość konsumowanej energii oraz marnotrawionej żywności.

 • Rocznie ok. 1,3 mld ton żywności o równowartości ok. 1 biliona dolarów – marnuje się lub psuje w domach lub sklepach z powodu złego transportu i negatywnych praktyk związanych ze zbiorami, przechowywaniem żywności i nadmierną konsumpcją.

 • Nadwaga lub otyłość dotyka ok. 2 miliardów ludzi na całym świecie.

 • Ciągła degradacja ziemi i pogłębiający się nieurodzaj gleby, niezrównoważone używanie wody czy też działania nadmiernego rybołówstwa i w konsekwencji- degradacja środowiska morskiego – te negatywne działania zmniejszają zdolność środowiska naturalnego jeśli chodzi o możliwości zapewniania nam żywności.

 • Globalnie- sektor żywności pochłania ok. 30% skonsumowanej energii i odpowiada aż za 22% całkowitej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Jak przyczynić się do realizacji tego celu?

Zrób to:

 • Ubrania i rzeczy, których nie używasz przekaż potrzebującym. 
 • Z owoców, które nie wyglądają najlepiej możesz zrobić koktajl! Nie wyrzucaj. 
 • Dbaj, by wszystko co możliwe trafiło do recyklingu. 
 • Staraj się brać możliwie krótkie prysznice, myjąc zęby czy goląc się- zakręć wodę! 
 • Staraj się kupować produktu lokalne. 
 • Zgłąb wiedzę na temat oznakowań na opakowaniach- wybieraj mądrze. 
 • Jeśli to możliwe, pierz w niskiej temperaturze. 
 • Jeśli to możliwe, pij wodę z kranu.

Monitorowane wskaźniki w przypadku SDGs 12 to: