28 czerwca 2022

Cel 10. Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

Na realizację tego celu zostało nam już tylko (!) 3113 dni.

Światowy stan realizacji 10 SDG, „Mniej nierówności”, interaktywna mapa dostępna pod linkiem: https://dashboards.sdgindex.org/map/goals/SDG10

Rysunek 1. SDG 10, Mniej nierówności. Stan na czerwiec 2022. Dane:

https://dashboards.sdgindex.org/map/goals/SDG10

Należy wskazać, że społeczność międzynarodowa dokonała znacznych postępów w walce z biedą. Jednak wciąż najbardziej wrażliwe narody – tzn. kraje najmniej rozwinięte, kraje bez dostępu do morza oraz małe państwa wyspiarskie –pozostają zagrożone ubóstwem i dążą do jego ograniczenia. Na świecie w dalszym ciągu utrzymują się nierówności i nie każdy ma zapewniony równy dostęp do opieki zdrowotnej czy edukacji.

Jako świat coraz lepiej rozumiemy, że sam wzrost gospodarczy nie jest wystarczający, do obniżenia skali ubóstwa. Koniecznym jest za to, by każdy człowiek mógł korzystać z inkluzyjnego postępu gospodarczego, który opiera się na trzech filarach zrównoważonego rozwoju –   ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

Ustalono, że udało się zredukować nierówności w dochodach zarówno wewnątrz poszczególnych krajów, jak i między krajami. Odnotowano także postępy w tworzeniu korzystnych warunków, jeśli chodzi o eksport z krajów najsłabiej rozwiniętych.

Uważa się i jest zadaniem priorytetowym, że uwzględnianie potrzeb osób pokrzywdzonych i grup marginalizowanych powinno stać się powszechną zasadą stosowaną w politykach dążących do zmniejszenia nierówności.

Koniecznym jest rozszerzenie bezcłowego traktowania i wspieranie eksportu z krajów rozwijających się, a także zwiększenie puli głosów przypadających krajom rozwijającym się w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Co więcej, innowacje technologiczne mają szansę, by pomóc w zmniejszeniu kosztów transferu pieniędzy pracowników-migrantów.

Fakty1:

 • Badania dotyczące krajów rozwijających się potwierdzają, że wskaźnik umieralności dzieci  >5 r.ż. w regionach skupiających 20% najbiedniejszej ludności świata jest trzykrotnie wyższy niż wskaźnik dotyczący bogatszych regionów na świecie.

 • W skali światowej znacząco wzrósł poziom ochrony socjalnej, mimo to istnieje pięciokrotnie większe prawdopodobieństwo, że osoby z niepełnosprawnością poniosą duże większe koszty zdrowotne niż osoby pełnosprawne.

 • Mimo, że odnotowano ogólny spadek śmiertelności okołoporodowej w większości państw rozwijających się, kobiety zamieszkujące obszary wiejskie wciąż są narażone na 3 razy większe ryzyko zgonu z powody powikłań okołoporodowych niż kobiety mieszkające w miastach.

 • Prawie 30% nierówności w dochodach wynika z nierówności występujących w gospodarstwach domowych, w tym z braku równego statusu kobiet i mężczyzn. Kobiety częściej niż mężczyźni żyją poniżej 50%  mediany dochodu.

Jak przyczynić się do realizacji tego celu?

Zrób to2:

 • Zachęcaj dzieci do nawiązywania przyjaźni z osobami pochodzącymi z różnych kultur.

 • Spotykaj się raz w miesiącu z osoba, która jest inna niż Ty- ma inny kolor skóry, inny światopogląd czy też wyznaje inną religię.

 • Zabieraj swoje dzieci do ogólnodostępnych miejsc, rozmawiaj z ludźmi i wykazuj się empatią i zrozumieniem.

 • Szanuj światopogląd ludzi, którzy myślą inaczej niż Ty.

 • Jeśli to możliwe, podróżuj, poznawaj inne kultury.

 • Czytaj opowieści opisujące różne kultury i zapoznawaj dzieci z nimi.

 • Wyrażaj poparcie dla podwyższenia płacy minimalnej.

 • Inwestuj w edukację swojego dziecka.

 • Odrzuć stereotypy.

 • Staraj się wnosić wkład w budowę szkół, domów czy miejsc publicznych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Monitorowane wskaźniki w przypadku SDGs 10 to:

2 Tamże