20 grudnia 2022

Biznes wspólnie dla środowiska. Polski Pakt Plastikowy kreuje przyszłość plastiku w obiegu zamkniętym.

Choć o biznesie myśli się głównie w kontekście konkurencji, polskie firmy potrafią zaskoczyć. Zawiązany w 2020 roku Polski Pakt Plastikowy działa prężnie m.in. po to, by zmniejszyć zużycie pierwotnych tworzyw sztucznych oraz by wszystkie opakowania z plastiku nadawały się do recyklingu lub ponownego wykorzystania. W jaki sposób biznes zamierza osiągnąć tak ambitne cele? 1 grudnia odbyło się V Forum Paktu, którego Rekopol jest członkiem.

Jedyne takie porozumienie międzysektorowe w skali kraju

Pakt jest pierwszym porozumieniem w Polsce, zrzeszającym przedstawicieli całego rynku opakowań – od producentów tworzyw, przez sieci handlowe, aż po recyklerów. Realizacja ambitnej wizji, jaką jest zamknięcie obiegu opakowań, wymaga bowiem szerokiego partnerstwa – bez współpracy całego łańcucha wartości działania podejmowane przez firmy nie przyniosą zamierzonych efektów.

Wymiana wiedzy z innymi uczestnikami rynku i znajomość problemów branżowych pozwalają firmom planować swoje działania świadomie, uwzględniając cały cykl życia opakowania.

Razem przy jednym stole – współpraca ponad konkurencją

Okazją do wymiany doświadczeń w tak szerokim gronie było V Forum Paktu, które odbyło się na początku grudnia i zgromadziło niemal 100 przedstawicieli firm, organizacji biznesowych i pozarządowych oraz świata nauki, również przedstawicieli Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań.

W Pakcie poza współpracą międzysektorową podejmowana jest również współpraca między przedstawicielami tych samych branż. W obliczu wyzwań środowiskowych, przed którymi dziś stoimy, konkurencja schodzi bowiem na dalszy plan. Przykładem są tutaj jedne z największych sieci handlowych – Lidl, Biedronka, Carrefour, Kaufland i Żabka, które wzajemnie inspirują się do kolejnych działań i podejmowania coraz ambitniejszych projektów, co pozwala im także na wyróżnienie się na tle konkurentów, którzy nie są zrzeszeni w Pakcie.

Coraz większe grono przedsiębiorców uczestniczy w Pakcie Plastikowym, żeby coraz więcej tworzyw sztucznych było poddawanych recyklingowi i by coraz mniej opakowań z tworzyw sztucznych trafiało na rynek.” – zauważył Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań.

Polski Pakt Plastikowy – lider cyrkularnej transformacji

Na doprowadzenie do zrównoważonego zużycia opakowań w Polsce firmy zrzeszone w Pakcie mają czas do końca 2025 roku. To zaledwie trzy lata na realizację 6 wymagających celów strategicznych, opartych na hierarchii postępowania z odpadami, u której podstaw znajdziemy minimalizację powstawania odpadów, ponowne użycie, a także recykling.

Do tej pory członkowie Paktu podzielili się ponad 90 przykładami dobrych praktyk wprowadzonych w ich firmach1. Pakt wydał również 2 raporty roczne, w których transparentnie przedstawiono postęp w realizacji celów, a także 4 publikacje odpowiadające na najpilniejsze wyzwania rynku. Najnowsze opracowania to Kryteria klasyfikacji opakowań nadających się do recyklingu w praktyce i na dużą skalę, które szczegółowo pokazuje proces oceny przydatności do recyklingu opakowań oraz 9 Złotych Zasad Projektowania – przełomowy dokument, który wyznacza jasną ścieżkę wszystkim firmom, które chcą wdrażać zasady ekoprojektowanie w praktyce. Nadrzędnym celem Paktu jest realna zmiana na całym rynku, dlatego opracowania są darmowe i dostępne na stronie internetowej.

Pomimo wytężonej pracy nie wszystkie problemy doczekały się jeszcze rozwiązań – podczas V Forum członkowie Paktu podejmowali kwestie takie jak m.in. niska dostępność recyklatów wysokiej jakości, brak dostępu do danych, które są niezbędne do planowania i podejmowania efektywnych działań na rzecz polepszenia systemu gospodarki odpadami, czy możliwość skalowania rozwiązań wielokrotnego użycia. W ramach tzw. sesji stolikowych szukali oni kreatywnych rozwiązań dla najpilniejszych wyzwań. Jedną z sesji stolikowych prowadził Michał Mikołajczyk – dyrektor sprzedaży i marketingu w Rekopolu.

Postępy z prac Paktu można śledzić w serwisie LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/polski-pakt-plastikowy/) oraz na https://paktplastikowy.pl/. Firmy zainteresowane dołączeniem mogą zgłosić się przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej.