23 czerwca 2021

22 czerwca odbył się kolejny webinar z cyklu Akademii GOZ.

Webinar poświęcony był ekoprojektowaniu opakowań w gospodarce obiegu zamkniętego. Jako Rekopol byliśmy partnerem wydarzenia.

Link do wydarzenia: https://gozwpraktyce.pl/wydarzenie/ekoprojektowanie/

Ekoprojektowanie, czyli projektowanie biorące pod uwagę wpływ na środowisko w całym łańcuchu wartości, jest jedną z podstawowych zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Aż 80% śladu środowiskowego produktu jest bowiem określane przy desce kreślarskiej. Jest pierwszym i kluczowym krokiem do stworzenia opakowań zgodnych z zasadami GOZ. Zwiększa możliwość przetwarzania powstających odpadów opakowaniowych i przyczynia się do oszczędności ekonomicznych i środowiskowych. Z uwagi na wagę ekoprojektowania w gospodarce cyrkularnej, został poświęcony temu tematowi kolejny webinar Akademii GOZ. Podczas webinaru Aleksandra Kretkowska, ekspertka ds. GOZ w CSR Consulting, opisywała rolę ekoprojektowania w gospodarce cyrkularnej oraz o podejście do opakowań w GOZ, zgodne z zasadą 3xR, pokazując przykłady ciekawych rozwiązań. Omawiała też nadchodzące zmiany legislacyjne. Ekspertka ds. ekoprojektowania i pełnomocniczka zarządu Rekopolu Marta Krawczyk opowiadała o tym, jak ekoprojektować opakowania tak, by dało się je wykorzystywać w zamkniętym obiegu. Pokazała najlepsze praktyki i najczęstsze błędy przy projektowaniu opakowań z różnych tworzyw: plastiku, szkła i papieru. Przyjrzała się konkretnym rozwiązaniom dostępnym na rynku. Odpowiedziała też na liczne pytania uczestników i uczestniczek wydarzenia,  dotyczące głównie przydatności do recyklingu różnych tworzyw.