28 grudnia 2017

Minister Środowiska określił w drodze rozporządzenia wysokość opłaty recyklingowej

1 stycznia 2018 roku w życie wejdą zapisy Ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zgodnie z dokumentem – prowadzący jednostki handlu detalicznego i hurtowego będą zobowiązani do pobierania od kupującego opłaty recyklingowej za każdą wydaną lekką torbę plastikową na zakupy, przeznaczoną do zapakowania produktów zakupionych w danej jednostce handlowej.

Wysokość pobieranej opłaty za jedną sztukę lekkiej torby z tworzywa sztucznego określił w drodze rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej) Minister Środowiska na 0,20gr.

Treść Rozporządzenia