22 grudnia 2021

Minister Klimatu i Środowiska podpisał dwa istotne rozporządzenia

Szanowni Państwo,

 

Chcielibyśmy poinformować, że zostały podpisane przez Ministra Klimatu i Środowiska odpowiednio dwa bardzo istotne dla nas i Państwa Rozporządzenia.

Są to:

  1. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r.https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2375 oraz
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowihttps://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/2365

Oba rozporządzenia oczekują na wejście w życie od 1 stycznia 2022 r.

Pierwsze rozporządzenia określa roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych, które będą musieli zrealizować wprowadzający opakowania na rynek w latach 2022-2030. Określenie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych ma umożliwić i ułatwić osiągnięcie poziomów recyklingu do 2025 r. i 2030 r., przewidzianych w unijnej dyrektywie ds. opakowań i odpadów opakowaniowych. Oczywiście, rosną też odpowiednio poziomy recyklingu dla poszczególnych grup materiałowych w kolejnych zapowiedzianych latach, zgodnie z tabelą pochodzącą z pierwszego rozporządzenia zamieszczoną poniżej.

Rysunek 1. Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska a dnia 19 grudnia 2021 r. (poz. 2375)

Natomiast z drugiego rozporządzenia wynika sposób określania zasad obliczania masy odpadów opakowaniowych, które będą wliczane do masy poddanej recyklingowi. Zapisy tego rozporządzenia w praktyce oznaczać będą, że do masy poddanej recyklingowi nie będą zaliczane inne zanieczyszczenia, które trafią do zakładu przetwarzania wraz z odpadami opakowaniowymi.

Zdajemy sobie sprawę, że powyższe spowodują liczne pytania z Państwa strony, dlatego prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.