2 września 2019

Zmiany w opłacie recyklingowej za torby z tworzywa sztucznego od 1 września

Od 1 września 2019 roku zaczyna obowiązywać część przepisów ustawy opakowaniowej, które zostały zmienione ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r., podpisana przez Prezydenta w dniu 6 sierpnia,  zmienia ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454, ze zm.) oraz siedem innych ustaw – miedzy innymi ustawę  o  gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tzw. ustawa opakowaniowa z dnia 13 czerwca 2013r., Dz. U. 2019 poz. 542) . Wszyscy przedsiębiorcy, którzy w prowadzonych przez siebie jednostkach handlu hurtowego i detalicznego wydają torby z tworzywa sztucznego, muszą wziąć pod uwagę następujące nowe wymagania:

  • Torby z tworzyw sztucznych– od 1 września jednostki handlu hurtowego i detalicznego mają pobierać opłatę recyklingową od każdej torby z tworzywa, która ma powyżej 15 mikrometrów (torba poniżej 15 mikronów to tzw. zrywka, od której nie jest naliczana opłata, jeśli służy do pakowania żywności luzem i zapobiega jej marnowaniu. Są to np. torby, jakich najczęściej używa się do pakowania pieczywa, warzyw czy sypkiej żywności). Do tej pory, opłata recyklingowa dotyczyła tylko toreb o grubości do 50 mikrometrów.
  • Zmiana dotyczy również rozliczenia pobranej opłaty recyklingowej za torby z tworzywa sztucznego. Będzie ona odprowadzana co kwartał, a nie jak do tej pory raz w roku. Opłatę recyklingową przedsiębiorca wnosi do właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej urzędu marszałkowskiego, gdzie prowadzony jest odrębny, dedykowany rachunek bankowy.
  • Ewidencja dotycząca toreb z tworzyw sztucznych będzie musiała być prowadzona oddzielnie dla każdej jednostki handlu, a nie zbiorczo dla całej sieci. Będzie musiała uwzględniać zarówno toby nabyte jak i wydane. Może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej.
  • Po 1 września Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu hurtowego lub detalicznego, w których wydawane będą torby podlegające opłacie recyklingowej, powinni zaktualizować swój wpis w BDO w zakresie prowadzenia tych jednostek handlowych. Jednak niedostępny jeszcze jest wzór aktualizacyjny.

W przypadku pytań, Zespół Rekopolu pozostaje do Państwa dyspozycji. W ciągu dwóch najbliższych tygodni na stronie Rekopolu www.rekopol.pl pojawi się kalendarz szkoleń, na których wszystkie zmiany nowelizowanych ustaw, w tym również te przytoczone powyżej,  zostaną omówione szczegółowo. O terminach szkoleń będą też Państwo informowani mailowo.