22 kwietnia 2020

Laureaci III edycji konkursu Stena Circular Economy Award

Stena Recykling Sp. z o.o. ogłosiła laureatów III już edycji konkursu

Celem konkursu jest promocja najlepszych praktyk z obszaru Gospodarki w Obiegu Zamkniętym, zwiększając świadomość tych ważnych społecznie i ekonomicznie zagadnień.

Pierwsze miejsce w kategorii Przedsiębiorcy – praktyka otrzymała firma Orange Polska S.A. za projekt „Odnowa urządzeń multimedialnych”, w ramach którego używane routery i modemy zwrócone przez klientów po zakończeniu umowy, są odnawiane i udostępniane kolejnym abonentom.

Jako najlepszą inicjatywę w kategorii „promocja idei GOZ” Jury wyróżniło ex-aequo dwie firmy: Carrefour Polska Sp. z o.o., za akcję „Zakupy do własnych opakowań klientów” oraz STU ERGO Hestia SA za „Upcykling odpadów i organizację warsztatów z upcyklingu”. Carrefour zachęca do ograniczania jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych. W tym przypadku Jury konkursu doceniło przede wszystkim chęć kształcenia konsumenta. Spośród projektów zgłoszonych przez studentów jury wybrało pomysł z Uniwersytetu Wrocławskiego na „Sklep samozaopatrujący”, którego głównym celem jest upcykling starych ubrań oraz edukacja w zakresie ekologii i GOZ. Dodatkowe wyróżnienia otrzymały studentki z Akademii Sztuki w Szczecinie za projekt ekologicznego opakowania na kanapki oraz z Politechniki Łódzkiej za projekt aplikacji służącej do rozpoznawania rodzaju odpadu i tym samym ułatwiającej skuteczny recykling.

„Rekopol partnerem konkursu jest od samego początku. Widzimy jak rozrasta się z roku na rok i coraz ciekawsze inicjatywy są do niego zgłaszane. Cieszy nas bardzo duża pomysłowość i aktywność wśród studentów. Gospodarka w Obiegu Zamkniętym to fakt i każdy przedsiębiorca musi myśleć o tym jak efektywnie wdrażać ją u siebie.” – mówi Michał Mikołajczyk ,Prokurent, dyr. Sprzedaży i marketingu w organizacji Rekopol.

Partnerami III edycji konkursu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Konfederacja Lewiatan, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Kampania 17. Celów oraz GOZ WORLD.