20 kwietnia 2015

Konkurs o Puchar Recyklingu

Rekopol sponsorem i partnerem w kategorii „Lider Odzysku”

Z przyjemnością informujemy, iż jesteśmy sponsorem i partnerem w kategorii „Lider Odzysku” Konkursu o Puchar Recyklingu. Organizowany od 2000 roku Konkurs „Przeglądu Komunalnego” to jedyne w Polsce przedsięwzięcie, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne. Tym samym ma na celu promowanie i rozpowszechnianie nowych technik, ciekawych i innowacyjnych rozwiązań związanych z gospodarką odpadami oraz pomysłowych przykładów edukacji ekologicznej.
Jesteśmy fundatorami sześciu statuetek w kategorii „Lider Odzysku”, w której ocenia się ilość odpadów opakowaniowych przekazaną do recyklingu, czyli coś na czym znamy się najlepiej!

W konkursie udział mogą wziąć gminy, związki i porozumienia międzygminne, prywatne lub samorządowe przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, sortownie odpadów, regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych, placówki oświatowe, centra edukacji ekologicznej, parki narodowe i krajobrazowe, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty gospodarcze, mające zezwolenia na usuwanie odpadów stałych.

W tegorocznej edycji uczestnicy rywalizują w dziesięciu kategoriach:

* Szklana Statuetka – zbiórka stłuczki szklanej,
* Srebrna Puszka – zbiórka puszek aluminiowych,
* Lider Zbiórki Tworzyw – zbiórka tworzyw sztucznych,
* Złota Bela Makulatury – zbiórka makulatury,
* Zielona Bateria – zbiórka zużytych baterii,
* Zielony Kontakt – zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
* Lider Odzysku – odzyskane odpady opakowaniowe przekazane do recyklingu,
* Edukacja Recyklingowa – działania promujące selektywną zbiórkę odpadów i działania prośrodowiskowe,
* Rekordowy Karton – zbiórka opakowań po płynnej żywności,
* Gmina Recyklingu – efektywność systemów gminnych.

Termin nadsyłania deklaracji udziału upływa 29 maja br.

Do 15 czerwca 2015 r. należy wypełnić formularze szczegółowe do poszczególnych kategorii konkursowych.

Wszelkie informacje o konkursie, regulamin konkursu oraz deklaracja udziału dostępne są na stronie www.pucharrecyklingu.pl.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w Konkursie i życzymy powodzenia!