5 listopada 2021

KONFERENCJA Opakowania w Obiegu Zamkniętym – prawo, raporty, trendy, innowacje

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w już 4 edycji Konferencji Opakowania w Obiegu Zamkniętym, podczas Warsaw Pack Targi Opakowań.
Link do bezpłatnej rejestracji:

4 edycja – Opakowania w Obiegu Zamkniętym

10.50 – 11.00      Rozpoczęcie: Tomasz Szypuła – Prezes Ptak Warsaw Expo, Jakub Tyczkowski – Prezes Rekopol

BLOK I PRAWO

11.00 – 11.20      Wyzwania przed biznesem jakie zmiany nas czekają? – Jakub Tyczkowski, Prezes Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A

11.20 – 11.40       ROP – jaki model spełni oczekiwania wszystkich uczestników systemu/system kaucyjny jaki będzie miał kształt w Polsce  – Magda Dziczek, Dyrektor Biura Zarządu, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

11.40 – 12.20      Przegląd zmian prawnych dostosowujących polskie przepisy do zmian w dyrektywach unijnych w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – Ewa Badowska – Domagała, KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH GÓRNICKI DUROWICZ BADOWSKA-DOMAGAŁA

Przerwa kawowa 10 minut

Blok III RAPORTY I TRENDY

12.30- 12.45        Czy dzisiejszy konsument jest gotowy na zmianę modelu gospodarczego w kierunku cyrkularnym?- Agnieszka Sznyk,  Innowo

12.45 – 13.00       Tydzień 3R – REDUCE | REUSE | RECYCLE nowym wymiarem działań w społecznościach lokalnych –  Małgorzata Greszta,  CSR Consulting, Koalicja 5 Frakcji

13.00 – 13.15        Kondycja producentów opakowań w dobie szoku surowcowego – Maciej Nałęcz, analityk sektorowy  Departament Sektorów Strategicznych, Santander Bankowość Biznesowa i Korporacyjna

LUNCH – do 13.45

BLOK II INNOWACJE W OPAKOWANIACH

13.45- 14.00         Opakowania nadmierne i problematyczne – pierwszy krok w zamknięciu obiegu opakowań z tworzyw sztucznych – Dorota Żmudzińska, Polski Pakt Plastikowy;

14.00-  14.15       Przewodnik po  oznakowaniach – Magda Biernat , Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań

14.15 – 14.30      Rodzaje folii opakowaniowych nadających się do recyklingu oraz prawidłowe zarządzanie odpadami w celu maksymalizacji odzysku surowca – Krzysztof Nowosielski, dyrektor sprzedaży ML sp. z o.o.

14.30- 14.45        Innowacyjne projekty badawcze opakowań, Jaśmina Solecka, prezes stowarzyszenia producentów opakowań Natureef

14.45– 15.00       Potrojenie możliwości recyklingowych kartonów do płynnej żywności. Projekt Tetra Pak, Stora Enso, Monika Sommer Tetra Pak