4 grudnia 2017

Jakub Tyczkowski prelegentem podczas Konferencji z okazji 10-lecia funkcjonowania Dobrowolnego Porozumienia na rzecz budowy krajowego systemu zbierania i recyklingu opakowań po żywności płynnej REKARTON, 5 grudnia

Konferencja z okazji 10-lecia funkcjonowania Dobrowolnego Porozumienia na rzecz budowy krajowego systemu zbierania i recyklingu opakowań po żywności płynnej REKARTON jest organizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą Przemysłu Spożywczego i Opakowań wraz z Podkomisją stałą ds. monitorowania gospodarki odpadami.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 roku, w Hotelu Gromada Centrum, Pl. Powstańców Warszawy 2, Warszawa.

Jakub Tyczkowski wygłosi prelekcję na temat: „Rozszerzona odpowiedzialność producenta jako mechanizm finansowania zbiórki selektywnej”  o godzinie 15.30.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowy program