20 listopada 2017

Jakub Tyczkowski był prelegentem w panelu organizowanym przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w ramach Kongresu 590

Jakub Tyczkowski wziął udział z ramienia Związku Pracodawców i Przedsiębiorców w panelu dyskusyjnym:

„Jak i kiedy dofinansować system gospodarki odpadami w Polsce? – czyli o nowych dyrektywach odpadowych”

zorganizowanym przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w ramach Kongresu 590 w Rzeszowie.

Z początkiem 2018 roku zostaną uchwalone nowe dyrektywy odpadowe, które wprowadzą ambitne cele recyklingowe na rok 2030. Biorąc pod uwagę poziom niedofinansowania oraz skalę nieprawidłowości, z którymi mierzy się dziś system gospodarki odpadami, nowe przepisy będą ogromnym wyzwaniem dla samorządów, biznesu oraz administracji. Jednocześnie nowe przepisy przewidują wdrożenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, w szczególności w wymiarze finansowym. Oznacza to, że system gospodarki odpadami opakowaniowymi będzie finansowany w większym stopniu przez strumień od przedsiębiorców wprowadzających opakowania na rynek.

Uczestnicy panelu zastanawiali się jak i kiedy wdrażać nowe przepisy, aby efektywnie wykorzystać większe finansowanie systemu do skutecznej realizacji celów recyklingowych z korzyścią dla rynku i społeczeństwa.

Jakub Tyczkowski podkreślił m.in., że: Rozmawiając o nowych rozwiązaniach musimy bazować na dzisiejszych fundamentach, czyli pozostawić władztwo nad odpadami w rękach gmin. Należy też wziąć pod uwagę uwarunkowania biznesowe, które czasem latami były wypracowywane i nie wolno ich teraz przekreślić tworząc nowe rozwiązania. Trzeba również utrzymać jak najwięcej mechanizmów wolnorynkowych wprowadzając jednocześnie standardy dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Obok Jakuba Tyczkowskiego – prezesa Zarządu Rekopolu – w panelu udział wzięli Andrzej Maciejewski – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,Bogdan Stanek – Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych MZUK Sp. z o.o. w Wałbrzychu, Leszek Zagórski – Przewodniczący Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami, Dyrektor w firmie LEKARO, Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju oraz Krzysztof Baczyński – Prezes Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK.

Więcej informacji: http://zpp.net.pl/aktualnosci/jak-i-kiedy-dofinansowac-system-gospodarki-odpadami-w-polsce-czyli-o-nowych-dyrektywach-odpadowych 

https://www.kongres590.pl/bloki/s13/jak-dofinansowac-system-gospodarki-odpadami-w-polsce-czyli-o-nowych-dyrektywach-odpadowych

Źródło: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców www.zpp.net.pl