26 sierpnia 2020

Informacja na temat sprawozdania o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami za rok 2019

Szanowni Państwo,

Jak co roku Rekopol złoży za wszystkich swoich Klientów Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym roku w terminie do dnia 11 września. Po złożeniu sprawozdania otrzymają Państwo od nas mailowe potwierdzenia wraz z raportami indywidualnymi.

Informujemy, że w odróżnieniu do izb gospodarczych oraz organizacji odzysku sprzętowych (realizujących Państwa obowiązki za wprowadzanie na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opakowań wielomateriałowych i niebezpiecznych) – sprawozdanie za opakowania Rekopol składa zbiorczo w imieniu wszystkich firm, które powierzyły nam obowiązki i załącza listę Klientów zgodnie z obowiązującym wzorem. Sprawozdanie Rekopol składa poprzez swoje konto w bazie BDO.

W związku z tym prosimy o nieprzesyłanie do nas danych dostępowych do Państwa kont użytkowników w BDO.

Przypominamy, że samodzielnie należy złożyć tylko sprawozdanie z informacją o nabytych i wydanych w punktach handlowych torbach z tworzywa sztucznego – dotyczy tylko firm, które oferują takie torby w prowadzonych przez siebie punktach handlu hurtowego lub detalicznego i są zobowiązane do pobierania za nie opłaty recyklingowej.

Dodatkowo obowiązkowe są sprawozdania odpadowe, jak dotychczas (za wytwarzanie odpadów – dotyczy firm z dokonanym wpisem w dziale XII).