3 kwietnia 2017

III Europejski Kongres Jakości – Rekopol nagrodzony Jakością Roku w kategorii Ekologia

28 marca w Hotelu Monopol w Katowicach odbył się  III Europejski Kongres Jakości pod hasłem „Jakość w praktyce”, który zgromadził prawie 200 przedstawicieli biznesu i nauki, a tematem przewodnim dyskusji i prelekcji była jakość zarówno w biznesie i zarządzaniu, jak i życiu prywatnym.

Podczas panelu dyskusyjnego „Różne sposoby pojmowania ekologii” Rekopol reprezentował Michał Mikołajczyk, nakreślając idee funkcjonowania Rekopolu i naszych dobrych praktyk w zakresie ciągłego doskonalenia organizacji, a także uczestnictwa w pracach dotyczących gospodarki w obiegu zamkniętym i dlaczego głos przedsiębiorców już dziś jest tak ważny przy kształtowaniu się przyszłych ram prawnych, które będą obowiązywały za 2-3 lata.

Podczas wieczornej gali Rekopol odebrał statuetkę Jakość Roku 2016 w Kategorii Ekologia.