28 grudnia 2007

Happening ekologiczny w Puszczykowie

Rekopol wspiera rozwój systemu selektywnej zbiórki w Puszczykowie
15 grudnia odbył się happening, który jest częścią projektu edukacyjnego pn. „Czyste Puszczykowo. Kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Puszczykowa”, Projekt prowadzony jest przez Urząd Miasta wspierany między innymi przez Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa, Firmę EKO-RONDO oraz Rekopol.
W realizację projektu włączyła się cała społeczność lokalna, szkoły, parafie, organizacje pozarządowe, instytucje – w myśl hasła: od przedszkola do seniora. Imprezę rozpoczął barwny korowód ulicami miasta. Na czele szła orkiestra, a wśród uczestników parady można było dostrzec młodzież ze szkół prezentująca transparenty, plakaty oraz „modę recyklingową”.
Impreza przybliżyła wszystkim ideę segregacji odpadów, uwrażliwiła na ochronę środowiska oraz co bardzo w tego typu działaniach zapewniła wesołą zabawę. Kolejny etap rozwoju systemu będzie miał miejsce i to już niebawem, będąc jednocześnie swoistym precedensem: w promocję idei selektywnej zbiórki odpadów włączyły się wszystkie parafie – kolędujący księża rozdawać będą wydane przez miasto i Rekopol materiały informacyjne.