26 czerwca 2017

Firma Nestlé Polska nagrodzona „Srebrnym Listkiem CSR” za program Nestlé needs YOUth

Program Nestlé needs YOUth otrzymał „Srebrny Listek CSR” przyznawany przez tygodnik Polityka oraz Deloitte. Inicjatywa znalazła się również w gronie 10 wyróżnionych projektów, wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs). Obydwa wyróżnienia to potwierdzenie odpowiedzialnego podejścia Nestlé Polska do prowadzenia biznesu.

Już po raz szósty tygodnik POLITYKA wspólnie z firmą doradczą Deloitte przeprowadzili wśród największych polskich firm ankietę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. W tym rokuw zestawieniu wzięto pod uwagę 111 przedsiębiorstw. Wśród laureatów już po raz drugi znalazła się firma Nestlé Polska, którą nagrodzono „Srebrnym Listkiem CSR” za odpowiedzialne podejście do prowadzenia biznesu oraz spełnianie najwyższych standardów CSR w odniesieniu do normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000.

W tegorocznej edycji zestawienia przedsiębiorstwa mogły zgłosić swoje odpowiedzi na pytania dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) oraz dobrych praktyk w tym obszarze. Spośród 56 zgłoszonych projektów, tygodnik POLITYKA wspólnie z Deloitte postanowiły wyróżnić10 najciekawszych. Oceniano według następujących kryteriów: długoterminowość działania, partnerstwo z innymi podmiotami, wkład w realizację celów SDGs i wpływ działań na otoczenie. Inicjatywa Nestlé na rzecz zatrudniania ludzi młodych – Nestle needs YOUth znalazła się w prestiżowym gronie 10 wyróżnionych projektów.

Od początku swojej działalności Nestlé wywiera pozytywny wpływ na społeczeństwo, działa na rzecz podnoszenia jakości życia, a także dąży do lepszej przyszłości. Dlatego docenienie naszej pracy na rzecz wspierania młodych w wejściu na rynek pracy to dla nas ogromny zaszczyt i motywacja do dalszego działania. Kontynuujemy nasze starania w ramach inicjatywy Nestlé needs YOUth. Do 2020 roku planujemy stworzyć w Polsce młodym  kolejne 1300 szans zatrudnienia – mówi Mariola Raudo, Kierownik Działu Spraw Korporacyjnych i PR, Nestlé Polska S.A.