8 grudnia 2011

Energia i Środowisko – V Forum Gospodarcze

Rekopol partnerem Forum Gospodarczego realizowanego w ramach Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Forum odbywające się 7 grudnia w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie było okazją do spotkania przedsiębiorców, przedstawicieli administracji i samorządów, inwestorów oraz gości zagranicznych reprezentujących instytucje publiczne i gospodarcze.
W czasie forum odbyło się 11 sesji tematycznych dotyczących min. odpadów komunalnych, gazu łupkowego, odnawialnych źródeł energii. Sesja, w której Rekopol był prelegentem dotyczyła Organizacji Odzysku. Prezes Zarządu Rekopolu mówił min. o założeniach do nowych ustaw dotyczących obowiązków przedsiębiorców, organizacji odzysku i gospodarki odpadami oraz o perspektywie roku 2020 w kontekście wysokości poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Prelegentami w tej sesji byli również Michał Korkozowicz – Prezes Zarządu Reba Organizacja Odzysku S.A i Grzegorz Skrzypczak – Prezes Zarządu ElektoEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.