11 maja 2016

Dziś Dzień bez Śmiecenia! Zapraszamy do pobrania tegorocznej kartki!

Dziś 11 maja! –  10 edycja Dnia bez Śmiecenia. World non-waste Day to pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”, przedsięwzięcia firmowanego przez PRO EUROPE (organizację zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku), a koordynowanego i sponsorowanego w Polsce przez Rekopol. Współorganizatorami akcji są Akcjonariusze Rekopolu.

Jak co roku zapraszamy do podzielenia się elektroniczną kartką, w tym roku wyjątkową – animowaną. Kartkę pobrać można ze strony www.dzienbezsmiecenia.pl i umieścić na swojej stronie internetowej oraz fanpage w serwisie Facebook. Zachęcamy także do przesłania kartki do kontrahentów, pracowników, klientów bądź znajomych. Kartkę można otrzymać także przesyłają maila na adres: kartka@rekopol.pl

W ramach kampanii organizowane są różne wydarzenia edukujące na temat prawidłowego postępowania z odpadami i prawidłowej segregacji. Zachęcamy do udziału. Więcej informacji na stronie www.dzienbezsmiecenia.pl oraz www.facebook.com/dzienbezsmiecenia.