17 kwietnia 2019

Działamy na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych

Właśnie powstał Polski Pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych. Zawiązała go grupa firm wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych i firmy związane z łańcuchem wartości opakowań – liderzy swoich branż, a także organizacje branżowe i pozarządowe. Celem Paktu jest wypracowanie sposobów na bardziej zrównoważone wykorzystywanie tworzyw sztucznych w polskiej gospodarce.

 

Deklaracja powołania Paktu została podpisana 16 kwietnia 2019 roku przez firmy i organizacje: ALPLA Poland, Carrefour Polska, Coca-Cola HBC Polska, Coca-Cola Poland Services, CSR Consulting, Global Compact Network Poland, Grupa Spółek Danone w Polsce, Nestlé Polska, PepsiCo Poland, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Santander Bank Polska, Unilever Polska i WWF Polska.

Do Rady Konsultacyjnej Paktu należą: Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji i Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Sygnatariusze Paktu zobowiązali się do końca 2019 roku stworzyć Mapę Drogową przejścia na bardziej zrównoważone wykorzystywanie tworzyw sztucznych w Polsce. Do pracy nad dokumentem zaproszą szerokie grono podmiotów, aby dokument traktował temat kompleksowo i w sposób pogłębiony.

W kolejnych latach sygnatariusze Paktu będą promować rozwiązania zapisane w Mapie Drogowej i zachęcać firmy do podjęcia dobrowolnych zobowiązań w tym zakresie. Będą również upowszechniać przykłady dobrych praktyk firm, tak aby stały się one częścią codziennej praktyki biznesowej jak największej liczby przedsiębiorstw w Polsce.

Wyzwania prawne, rynkowe i konsumenckie przed jakimi stają uczestniczy łańcucha wartości obiegu opakowania – od surowca, po odpad – czyli producenci, sieci handlowe, firmy gospodarki odpadami, recyklerzy, ale i regulator, samorządy oraz konsumenci, wymagają od wszystkich odwagi – mówi Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A. sygnatariusz Paktu – Musimy z odwagą podejmować decyzje, czasami dla niektórych uczestników, szczególnie w pierwszym momencie, mało popularne bo związane np. ze zwiększeniem nakładów, koniecznością podjęcia nowych prac legislacyjnych, czy też zmianą nawyków. Odważnie też musimy stawić czoła dotychczas często spotykanej na wszystkich etapach „cyklu życia systemu” bierności, wynikającej m.in z braku woli do działania, niechęci do zmian, czy przekonania, że „jakoś to będzie” . Dlatego z dotychczasowymi – negatywnymi, ale i wieloma pozytywnymi doświadczeniami, konkretnymi propozycjami jak i sporą dozą nadziei podpisujemy ten Pakt – dodaje Prezes Rekopolu.

Inicjatorem powołania Paktu jest CSR Consulting. Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Agendy 2030.