10 czerwca 2021

Dyrektywa Plastikowa (Dyrektywa SUP)

7 czerwca br. pojawiły się wytyczne Komisji Europejskiej w języku polskim dotyczące produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi poprzez link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0607(03)&from=EN

Przypominamy, że zapisy Dyrektywy dotyczące zakazu wprowadzania do obrotu poniższych produktów z tworzyw sztucznych (tradycyjnych i z tworzyw biodegradowalnych) miałyby obowiązywać od 3 lipca 2021 r.:

  1. Patyczki higieniczne, z wyjątkiem wymazówek do celów medycznych
  2. Sztućce (noże, widelce, łyżki, pałeczki)
  3. Talerze
  4. Słomki (za wyjątkiem używanych do celów medycznych)
  5. Mieszadełka do napojów
  6. Patyczki do balonów dla konsumentów, nie dotyczy balonów przemysłowych i do celów profesjonalnych
  7. Pojemniki na żywność z EPS
  8. Pojemniki na napoje z EPS, w tym nakrętki i wieczka
  9. Kubki na napoje z EPS, w tym nakrętki i wieczka
  10. Produkty (wszelkie) z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych.

 

Jednak podczas wywiadu udzielonego „Dziennikowi Gazeta Prawna”, Wiceminister Klimatu i Środowiska (MKiŚ)- Jacek Ozdoba zaznaczył, że zakończyły się konsultacje publiczne polskiego projektu ustawy w sprawie wdrożenia Dyrektywy Single Use Plastics. Jednocześnie zwrócił uwagę, że utrzymanie terminu obowiązywania przepisów wdrażających Dyrektywę SUP, jaki jest wyznaczony na lipiec, jest terminem trudnym do dotrzymania, nie jest to jednak oficjalne stanowisko MKiŚ. Wiceminister Ozdoba podkreslił, że decyzje związane z wdrożeniem do krajowego prawa Dyrektywy SUP podejmowane są przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz m.in. kancelarię premiera. Sam projekt uwzględniający uwagi wniesione w czasie konsultacji społecznych powinien pojawić się w czerwcu br.

Dyrektywa Single Use Plastics (Dyrektywa SUP/ Dyrektywa Plastikowa) powstała w 2019 roku. Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej ma obowiązek wdrożyć jej zapisy w zadanym Dyrektywą terminie – lipiec 2021 r. Mając na uwadze wyznaczone terminy, Polska ma niecały miesiąc na implementację podstawowych zapisów dyrektywy.

W kontekście powyższych informacji oraz etapu legislacji, na jakim obecnie jest projekt, naszym zdaniem, mogą pojawić się opóźnienia związane z wdrażaniem Dyrektywy SUP.