16 kwietnia 2019

Biznes poszuka zrównoważonych opakowań

Forum Zrównoważonych Opakowań odbędzie się 19 września w Warszawie. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Połączy firmy z całego łańcucha wartości we wspólnym poszukiwaniu innowacyjnych, bardziej przyjaznych środowisku opakowań. W związku z wprowadzaniem w UE gospodarki obiegu zamkniętego, wymagania wobec opakowań wprowadzanych na rynek są bowiem coraz bardziej restrykcyjne.

 Forum Zrównoważonych Opakowań to główna konferencja Centrum Zrównoważonych Opakowań, skupiającego wiedzę i innowacyjne rozwiązania w tym zakresie. Jego założycielami są Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A i firma doradcza CSR Consulting.

Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, wyjaśnia powody coraz większego zainteresowania przedsiębiorców tematem eko-opakowań: Przestawianie unijnej gospodarki na tory gospodarki obiegu zamkniętego i rozszerzanie odpowiedzialności producentów za ich wpływ na środowisko oznacza dla firm w Polsce konieczność wprowadzeniu szeregu zmian. Do 2030 roku w Unii Europejskiej większość odpadów opakowaniowych będzie musiała być poddawana recyklingowi. Przedsiębiorcy będą ponosić faktycznie koszty zagospodarowania odpadów po swoich produktach. Będą one tym mniejsze, im bardziej opakowania będą spełniały wymogi gospodarki cyrkularnej. Dodatkowo, Unia chce bardzo ograniczyć korzystanie z plastiku. Dlatego firmy w Polsce już dziś szukają nowych, bardziej zrównoważonych rozwiązań w zakresie opakowań. Nie jest to proste zadanie. Na rynku brakuje gotowej oferty. Aby pomóc zmierzyć się z tym wyzwaniem, powołaliśmy Centrum Zrównoważonych Opakowań. Skupia ono wiedzę i innowacyjne rozwiązania w tym obszarze.

Forum Zrównoważonych Opakowań odbędzie się 19 września 2019 roku w Centrum Smak Kariery Carrefour przy al. Jerozolimskich 148 w Warszawie. Partnerami Forum są firmy Carrefour Polska i Carlsberg Polska.

Forum połączy podmioty z całego łańcucha wartości opakowania: producentów wprowadzających opakowania na rynek, sieci handlowe, producentów opakowań i materiałów opakowaniowych, projektantów czy firmy odzyskujące i przetwarzające odpady opakowaniowe.

Podczas Forum analizowane będzie miejsce opakowań w gospodarce obiegu zamkniętego i strategii zrównoważonego rozwoju biznesu. Zaprezentowane będą też praktyczne rozwiązania w zakresie eko-opakowań stosowane na różnych etapach łańcucha wartości – od ecodesingu po edukację konsumentów nt. postępowania z odpadami opakowaniowymi. Celem Forum jest budowanie wiedzy w zakresie zrównoważonych opakowań, a także wymiana doświadczeń i najlepszych dobrych praktyk firm w tym obszarze.

Carlsberg Polska – Partner Forum Zrównoważonych Opakowań – zaprezentuje podczas Forum swoje innowacyjne rozwiązania w zakresie opakowań. Dla firmy istotna jest perspektywa przeciwdziałania zmianom klimatu.

Adam Pawełas, dyrektor zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw w Grupie Carlsberg Polska powiedział: Dla Grupy Carlsberg jednym z kluczowych celów zawartych w strategii zrównoważonego rozwoju pn. Together Towards Zero jest obniżenie śladu węglowego w browarach i w całym łańcuchu dostaw, tj. od surowców poprzez produkcję aż po dystrybucję i sprzedaż produktów. W bilansie emisji CO2 opakowania, szczególnie opakowania szklane i aluminiowe, mają największy udział całości emisji dwutlenku węgla, bo oscyluje ona w granicach 40%. Dlatego jednym z naszych zdefiniowanych celów jest redukcja emisji CO2 w łańcuchu dostaw o 30% do 2030 roku. Aby to osiągnąć, dążymy do wzmocnienia systemów opakowań butelki zwrotnej, ograniczania zbędnych opakowań i zmniejszania ich wagi oraz minimalizowania pustych przebiegów w transporcie opakowań. Ponadto, wprowadzamy innowacyjne rozwiązania w tym obszarze, czego dobrym przykładem jest Snap Pack. Jednocześnie zwiększamy procentowy udział materiałów z recyklingu w naszych opakowaniach. Zamierzamy również promować dostawców z aktywną agendą redukcji emisji CO2 w produkcji opakowań oraz kontynuować ocenę ekologiczną produktów wprowadzanych na rynek.

Kontakt

Aleksandra Kretkowska

e-mail: aleksandra.kretkowska@csr-consulting.pl

tel. 881 090 576

CSR Consulting, ul. Pelplińska 8B, 01-683 Warszawa

 

Więcej informacji:

Centrum Zrównoważonych Opakowań

Centrum Zrównoważonych Opakowań to centrum wiedzy i innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonych opakowań. Wspiera firmy w poszukiwaniach nowych, bardziej przyjaznych środowisku, a jednocześnie ekonomicznych opakowań, zgodnych z wymaganiami gospodarki obiegu zamkniętego. Ofertuje zestaw praktycznych narzędzi dla firm, prowadzi innowacyjne projekty pilotażowe i organizuje szkolenia i konferencje.

 

CSR Consulting

CSR Consulting specjalizuje się w strategicznym doradztwie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Od 12 lat wspiera największe firmy w Polsce w budowaniu pozycji lidera CSR i inspiruje do wdrażania odpowiedzialnych rozwiązań. Najnowsze projekty firmy, takie jak Kampania 17 Celów, Centrum Zrównoważonych Opakowań czy Koalicja 5 Frakcji prowadzone są w szerokim partnerstwie. Dzięki nim na polskim rynku pojawiają się nowe koncepcje i rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań istnieje od 18 lat. Stworzyli ją przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek w celu realizacji obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Jest dziś niekwestionowanym liderem na rynku. Działa na zasadzie non-profit. Przykłada ogromną wagę do działań edukacyjnych, które prowadzi dzięki współpracy z firmami, placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. Każdego roku organizuje lub bierze udział w ponad 100 różnorodnych wydarzeniach. Autorska kampania organizacji to obchodzony 11 maja Dzień Bez Śmiecenia.

Strona internetowa: rekopol.pl, www.dzienbezsmiecenia.pl

Facebook: https://www.facebook.com/rekopol, https://www.facebook.com/dzienbezsmiecenia