5 kwietnia 2017

„Audyt zewnętrzny recyklera” – po szkoleniu

1 marca Rekopol był organizatorem szkolenia „Audyt zewnętrzny recyklera”, skierowanego do firm prowadzących przetwarzanie odpadów opakowaniowych (recyklerów), które zgodnie z obowiązującym prawem muszą poddać się audytowi zewnętrznemu.  Podczas szkolenia zaprezentowane zostały praktyczne aspekty audytu: jak przebiega, jak się do niego przygotować oraz na co zwrócić szczególną uwagę. Ponadto wskazane zostały ramy prawne nowego obowiązku oraz planowane zmiany w tym zakresie.

Odbył  się także panel poświęcony różnym przypadkom nieścisłości w dokumentacjach i problemów napotkanych podczas audytów. W szkoleniu brało udział 29 firm.

Przypominamy, że nowy obowiązek dotyczy przedsiębiorców:

  • prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO oraz dokumenty DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pozwalające na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg,
  • eksportujących odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub dokumenty EDPO potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg.