17 kwietnia 2023

5 dobrych praktyk Rekopolu wymienionych w raporcie “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” publikowanym przez FOB

5 dobrych praktyk Rekopolu w raporcie publikowanym corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To największy w Polsce przegląd inicjatyw dotyczących CSR i zrównoważonego rozwoju. W 21. edycji zaprezentowano 1705 działań podjętych przez 272 firmy. 

Wymienione w raporcie działania edukacyjne Rekopolu to:

 • www.facebook.com/dzienbezsmiecenia
 • www.facebook.com/rekologia
 • www.facebook.com/dzialajzimpetem
 • www.janieide.pl
 • działania promujące Ecodesign

Premierze publikacji 17 kwietnia towarzyszył m.in. wykład prof. Marcina Napiórkowskiego o roli narracji oraz ekspercka debata na temat napięć pomiędzy kwestiami społecznymi a środowiskowymi w działaniach z obszaru odpowiedzialności biznesu. 

Pobierz raport: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2022/ 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największa i najdłużej działająca organizacja zajmująca się CSR i ESG w kompleksowy sposób, corocznie publikuje Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Główną część publikacji stanowi podsumowanie działań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju, realizowanych przez firmy w poprzednim roku. 

W dwudziestej pierwszej edycji zaprezentowano rekordową liczbę 1705 dobrych praktyk (poprzednio było to 1677 praktyk) zgłoszonych przez 272 firmy. Najwięcej z nich – bo aż 477 – dotyczyło zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Drugim pod względem liczebności był obszar praktyk z zakresu pracy (419 działań). Na trzecim miejscu znalazł się obszar środowiskowy z 360 praktykami. Największy, bo prawie trzykrotny wzrost odnotowano w obszarze praw człowieka, do którego zakwalifikowano 282 praktyki. Tradycyjnie do mniej licznych należy kategoria dotycząca ładu organizacyjnego (75 praktyk). Raport odzwierciedla kluczowe trendy odpowiedzialnego biznesu, co jest widoczne chociażby w spadku liczby praktyk dotyczących zagadnień konsumenckich (49) i praktyk operacyjnych (43), mającym zapewne związek z wyjątkową sytuacją, w której w obliczu wojny w Ukrainie znalazły się firmy i społeczeństwo. Podobnie jak w ubiegłym roku, obowiązywał limit 10 praktyk zgłoszonych przez daną firmę. Wprowadzano natomiast nowe podkategorie: “Klimat” w obszarze środowiska oraz “Pomoc dla Ukrainy” w obszarze praw człowieka. 

Mimo że o czynnikach ESG mówi się coraz więcej, to w ostatnich latach realizacji ambitnych działań z zakresu odpowiedzialności biznesu towarzyszył szereg wyzwań, od ubiegłego roku związanych również z agresją Rosji na Ukrainę. Oddaje to charakter dwudziestej pierwszej już edycji naszego raportu, w której odnotowaliśmy znaczący wzrost praktyk w obszarze praw człowieka. Mam nadzieję, że publikacja tradycyjnie stanowić będzie praktyczne narzędzie zawierające zestaw inspiracji oraz wiedzy o kluczowych aspektach zrównoważonego rozwoju. Dziękuję prawie trzystu firmom za zgłoszenie swoich działań, a ekspertom i ekspertom za zabranie głosu w sprawie aktualnych wyzwań ESG. Dziękuję także zespołowi FOB za wytężoną pracę i zaangażowanie w przygotowanie największego przeglądu odpowiedzialnego biznesu w PolsceMarzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini zarządu CSR Europe

Po raz pierwszy raport ukazał się wyłącznie w wersji elektronicznej – jest dostępny pod adresem odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2022. 

Ekspercko i przeglądowo o CSR, ESG i zrównoważonym rozwoju

Tradycyjnie w raporcie znaleźć można także przygotowany przez FOB przegląd najważniejszych wydarzeń dotyczących odpowiedzialnego biznesu w Polsce, wykaz ważnych  polskich i światowych publikacji, badań i artykułów prasowych na tematy związane z CSR.

Ważnym elementem publikacji są artykuły eksperckie dotyczące kluczowych trendów w obszarze zrównoważonego rozwoju. W 21. edycji raportu znaleźć można teksty następujących ekspertów i ekspertek: 

 • Ásthildur Hjaltadóttir, Global Reporting Initiative
 • Dominic Waughray, World Business Council for Sustainable Development
 • Stefan Crets, CSR Europe
 • Stanisław Stefaniak, Fundacja Instrat
 • dr Monika Szewczyk i dr Piotr Mikołajczyk,  Centrum UNEP/GRID Warszawa
 • Sergiej Podus (FOB) i Maryna Saprykina, CSR Ukraine
 • Marcin Milczarski FOB
 • Patrycja Kamionek, FOB
 • Magdalena Kitlas, Pracodawcy RP
 • dr Justyna Ziobrowska-Sztuczka, laureatka konkursu Verba Veritatis
 • Jadwiga Pisarska,  laureatka konkursu Verba Veritatis
 • Aleksander Tomala,  laureat konkursu Verba Veritatis
 • Konrad Kochalski,  laureat konkursu Verba Veritatis
 • Sylwia Pajor,  laureat konkursu Verba Veritatis
 • Adrianna Lepka, FOB
 • Marzena Strzelczak, FOB

Premiera #Raport2022

Premiera raportu FOB odbyła się 17 kwietnia w Centralnym Domu Technologii w Warszawie. Wydarzeniu towarzyszył m.in. panel dyskusyjny o wyzwaniach i napięciach związanych z realizacją celów środowiskowych i społecznych przez biznes. 

Udział w panelu wzięli_ły:

 • Maria Andrzejewska – dyrektorka generalna Centrum UNEP/GRID,
 • Maria Krawczyńska – Dyrektorka Departamentu CSR i Zrównoważonych Finansów Banku BNP Paribas, Członkini Zarządu Fundacji BNP Paribas ,
 • dr hab. M. Napiórkowski – semiotyk kultury, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, 
 • Maciej Jancewicz – Head of Communication & Marketing w NatWest, 
 • Marzena Strzelczak – prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini zarządu CSR Europe.

Debatę poprowadziła Oliwia Bosomtwe, redaktorka naczelna NOIZZ.pl

Gościem specjalnym premiery Raportu był prof. Marcin Napiórkowski, który wygłosił wykład  na temat roli narracji związanych z kluczowymi aspektami zrównoważonego rozwoju. 

Podczas premiery miały miejsce także wydarzenia towarzyszące. Oficjalnie do grona partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu dołączyły: Bank Gospodarstwa Krajowego, Exorigo-Upos, InPost, MODIVO, Volkswagen Poznań, Wirtualna Polska.

Wydarzenie było również okazją do uhonorowania długoletniej współpracy firm z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Za 5-letnią działalność w ramach Programu Partnerstwa dziękowano firmom CCC, Grupie PZU i Rossmann,  10 lat zaangażowania świętują Grupa Sanofi, Lyreco, Polpharma i T-Mobile Polska, natomiast 15-lecie współpracy z FOB obchodzą Deloitte, IKEA,  Kompania Piwowarska, L’Oréal Polska i Santander Bank Polska. 

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów i ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Poprzednie edycje dostępne są tutaj »