8 czerwca 2022

2 webinary Rekopolu jeszcze w czerwcu!

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na 2 webinary, którego organizatorem jest REKOPOL we współpracy z CSR Consulting i Kancelarią adwokacką dr Radosław Maruszkin.

Celem webinarów jest zapoznanie Państwa z tematem Agendy 2030 i jej kierunkami dla biznesu oraz kwestiami związanymi z Taksonomią. Prelegenci najpierw wdrożą Państwa w zagadnienia teoretyczne, by później przekazać cenną wiedzę dotyczącą tego, czym w praktyce jest Taksonomia, jak w prowadzić zrównoważony rozwój firm w oparciu o Taksonomię, czy można prowadzić biznes niezgodny z Taksonomią oraz jeśli jest to możliwe, to czy i jakie są konsekwencje.  Poruszona zostanie również kwestia tego, jak mierzyć zrównoważony rozwój w firmie (prezentacja wskaźników).

Drugi webinar jest kontynuacją pierwszego. Istnieje możliwość uczestnictwa tylko w wybranym przez siebie spotkaniu.

Webinary są bezpłatne dla Klientów Rekopol i CSR Consulting.

Podczas webinarów dowiecie się Państwo m.in.:

? co to jest Porozumienie Paryskie
? czym jest Agenda 2030
? jakie są nowe kierunki rozwoju strategii biznesowych
? czym jest Taksonomia
? kogo dotyczy Taksonomia
? jak może wpłynąć Taksonomia na branżę opakowaniową i jakie są konsekwencje braku zgodności
? jak mierzyć postęp realizacji zrównoważonego rozwoju
? co to są narzędzia i wskaźniki dla biznesu
? jak stosować narzędzia i wskaźniki dla biznesu

1.    WEBINAR: Agenda 2030- cele i kierunki dla biznesu; Zrównoważony Rozwój firm w oparciu o Taksonomię

Data: 22 czerwca 2022 r.

Czas: 09:00 – 14:25

Link do zgłoszenia: https://rekopol.clickmeeting.com/agenda-2030-cele-i-kierunku-dla-biznesu-zrownowazony-rozwoj-firm-w-oparciu-o-taksonomie?_gl=1*15x8jcj*_ga*NzcxMTgzODczLjE2MzgxNzYzNjg.*_ga_K7H94QHX99*MTY1NDUwMTgzOC4yMDYuMS4xNjU0NTAxOTQzLjUz&_ga=2.101271943.726865222.1654278491-771183873.1638176368

HARMONOGRAM WEBINARU 22 CZERWCA 2022:

09:00- 09:10 Rozpoczęcie Webinaru i powitanie Gości | REKOPOL, Michał Mikołajczyk, Prokurent, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

Panel I
09:10- 10:45 Porozumienie Paryskie i  Agenda 2030 jako nowy kierunek rozwoju i paradygmat strategii biznesowych  | Małgorzata Greszta – Partner Zarządzająca,  CSR Consulting (krótka przerwa w trakcie)

10:45- 11:00 Sesja Q&A po prezentacji oraz przerwa

Panel II
11:00-12:30 Taksonomia- czym jest, kogo dotyczy i jej możliwy wpływ na branżę opakowań, jak sprawdzić zgodność swojej działalności z taksonomią, konsekwencje braku zgodności| adw. dr Radosław Maruszkin wraz z Zespołem, Kancelaria adwokacka dr Radosław Maruszkin

12:30- 12:45 Sesja pytań, zakończenie wydarzenia i zaproszenie na kolejny webinar- 29 czerwca 2022 r.

2.    WEBINAR: JAK MIERZYĆ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W FIRMIE- WSKAŹNIKI

Data: 29 czerwca 2022 r.

Czas: 09:00 – 10:40

Link do zgłoszenia: https://rekopol.clickmeeting.com/realizacja-zrownowazonego-rozwoju-w-firmie/register?_ga=2.31421046.859845298.1653909225-771183873.1638176368

HARMONOGRAM WEBINARU 29 CZERWCA 2022:

09:00- 09:05 Rozpoczęcie Webinaru i powitanie Gości | REKOPOL, Michał Mikołajczyk, Prokurent, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

09:05- 10:00 Strategia i co dalej? Jak mierzyć postęp realizacji w obszarze zrównoważonego rozwoju w sposób budujący wiarygodność firmy? | Małgorzata Greszta – Partner Zarządzająca,  CSR Consulting

10:00- 10:35 Przegląd narzędzi i wskaźników dla biznesu | Anna Prymas, Pion Doradztwa CSR Consulting

10:35- 10:40 Sesja pytań, zakończenie wydarzenia

———–

Taksonomia to potoczna nazwa nowego aktu prawnego Unii Europejskiej, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (dalej: „Taksonomia” lub „Rozporządzenie”). Przepisy te mają zwiększyć poziom ochrony środowiska poprzez przekierowanie kapitału z inwestycji szkodzących środowisku na bardziej ekologiczne alternatywy. Innymi słowy Taksonomia przyznaje dodatkowe preferencje dla ekologicznych rozwiązań. Dodatkowo dotychczasowy brak przepisów określających, jakie inwestycje są zrównoważone środowiskowo, doprowadził do powstania problemu określanego jako „pseudoekologiczny marketing”, czyli nieuzasadnionego twierdzenia przez niektóre podmioty, że ich działalność jest przyjazna środowisku, w sytuacji kiedy nie było ku temu podstaw. Taksonomia ma rozwiązać ww. problem poprzez stworzenie zharmonizowanych ogólnoeuropejskich zasad.

Więcej o Agendzie 2030https://kampania17celow.pl/agenda-2030/

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!