11 stycznia 2017

1 lipca 2017 roku w życie wejdą nowe standardy selektywnej zbiórki odpadów!

Z dniem 1 lipca 2017 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Rozporządzenie to określa szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów i ustanawia jednolity system segregacji dla całego kraju.

Zgodnie z rozporządzeniem zbierać będziemy następujące frakcje:

  • papier
  • szkło
  • metale
  • tworzywa sztuczne
  • odpady ulegające bioodegradacji

Ustalone zostały także kolory pojemników i worków do zbiórki selektywnej.

Pełna treść rozporządzenia dostępna TUTAJ.