Rekopol

Oferta Rekopolu

Oferujemy:
Przejęcie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych we wszystkich surowcach.

Przesłanie Raportu wynikającego ze złożenia do 31 marca rocznego sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego zawierającego określone w ustawie informacje – OŚ-OP1.

Prowadzenie w imieniu Przedsiębiorcy publicznych kampanii edukacyjnych.

Udzielnie licencji na znak towarowy Zielony Punkt.

Rekompensatę – możliwość pomniejszenia kosztów realizacji obowiązku poprzez wykorzystanie zbieranych u Przedsiębiorców odpadów.

Przygotowanie innych  przewidzianych Ustawą obowiązków sprawozdawczych np. OPAKI.

Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi. 

Doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi na kilkudziesięciu rynkach zagranicznych.

Współpracę w zakresie programowania i realizowania działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Aktualności