Rekopol

Oferta Rekopolu

Oferujemy:
Przejęcie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych we wszystkich surowcach.

Przesłanie Raportu wynikającego ze złożenia do 31 marca rocznego sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego zawierającego określone w ustawie informacje – OŚ-OP1.

Prowadzenie w imieniu Przedsiębiorcy publicznych kampanii edukacyjnych.

Udzielnie licencji na znak towarowy Zielony Punkt.

Rekompensatę – możliwość pomniejszenia kosztów realizacji obowiązku poprzez wykorzystanie zbieranych u Przedsiębiorców odpadów.

Przygotowanie innych  przewidzianych Ustawą obowiązków sprawozdawczych np. OPAKI.

Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi. 

Doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi na kilkudziesięciu rynkach zagranicznych.

Współpracę w zakresie programowania i realizowania działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Aktualności

 • 7 września Rekopol zaprasza na Warszawskie Dni Recyklingu

  Chcesz dowiedzieć się, jak segregować odpady?
  Chcesz otrzymać sadzonki krzewów, bylin lub ziół?
  Przynieś odpady - plastik, metal, papier, szkło, elektrośmieci.
  Przyjdź na Warszawskie Dni Recyklingu!
  26-08-2014
  więcej »

 • Nowa nazwa Rekopol O.O.O. SA

  Pragniemy  poinformować, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę, zgodnie z którą zmieniona została nazwa spółki na Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

  21-08-2014
  więcej »

 • Nowe standardy realizacji obowiązku odzysku i recyklingu

  Rekopol beneficjentem PARP i programu CSR współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
  14-08-2014
  więcej »

 • Zmiana w składzie Zarządu

  W dniu 31.07.2014 r. Prezes Zarządu Rekopol O.O.O. SA pan Piotr Szajrych złożył rezygnację z funkcji prezesa. Rada Nadzorcza przyjęła decyzję i wyznaczyła na to stanowisko pana Jakuba Tyczkowskiego, dotychczasowego Członka Zarządu i Dyrektora ds. Odzysku.
  04-08-2014
  więcej »

  archiwum »